ಮನೆ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯ

ಹಾಸ್ಯ

0

ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ 

ತಾತ ಸೊಳ್ಳೆ: ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ರಕ್ತ ಹಿರೋದು ಎಸ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 

ಮೊಮ್ಮಗ ಸೊಳ್ಳೆ: ಯಾಕೆ ತಾತ

ತಾತ ಸೊಳ್ಳೆ: ಆಗ ಹುಡ್ಗೀರು ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಕಣಪ್ಪಾ

Join Our Whatsapp Group

*******

ಸಿಂಗಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

ಸಿಂಗಾರಿ : ಒಂದು ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ ಕೊಡಪ್ಪಾ ? 

ಹೋಟೆಲ್ ನವ : ಸರ್, ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಾ ಅಥವಾ ಆನ್ ರುಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಾ.. 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ. 

ಹೋಟೆಲ್ ನವ : ಸಾರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ……..

ಸಿಂಗಾರಿ: ಕಾಸ್ ಕೊಡೋದಾ , ಕಲ್ ಕೊಡೋದಾ.  

********

ಸಿಂಗರಿಗೂ ಬಂಗಾರಿಗೂ ದಿಡೀರನೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.  ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸಿಂಗಾರಿ: ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಯ….. 

ಬಂಗಾರಿ: ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ….

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗೋರಕ್ಷಾಸನ
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ