ಮನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಗೈರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಅಂಗೈರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

0

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅವನ ಕೈ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

​ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಅಂಗೈ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಗುರು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುರುತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಪರ್ವತದ ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ರೇಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೈಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರ್ವತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪರ್ವತವೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

​ಇವರು ಕವಿಗಳಾಗುವರು

ಕವನ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಕವನ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರ ಬೆರಳುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವರ ಕೈಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಂಗೈಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರ್ವತಗಳು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ನಂತರ ಅನೇಕ ಕವಲುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬರಹಗಾರನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರೂ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

​ಇಂತವರು ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಯಾರ ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಂಟುಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಕೈಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ, ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಂಟುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭ್ರಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

​ಇಂತವರಿಗೆ ವಕಾಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು

ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಕೀಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಅಂಗೈಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರ್ವತಗಳು ತುಂಬಾ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೇಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಕೀಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಕೈಗಳು ದಪ್ಪಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಕೊರೊನಾ: ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಿಂಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ